LCL Logo

LITHOS

Confederatie van Loges

Op 11 november 2006 gaven 5 autonome maƧonnieke loges gestalte aan een nieuwe obediƫntie, Lithos Confederatie van Loges.

Vandaag de dag bestaat Lithos uit 46 Loges. Elke aangesloten loge onderschrijft de constitutie, de principeverklaring en het algemeen reglement, zoals aanvaard door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van alle loges van Lithos. Samen hebben ze de bevoegdheid van wetgevende macht.

Het bestuur (de Administratieve Commissie) bestaat uit leden die door de Algemene Vergadering worden verkozen. Zij voeren de beslissingen uit, genomen door de Algemene vergadering en hebben samen de bevoegdheid van uitvoerende macht.

© Lithos Confederatie van Loges 2019