LCL Logo

LITHOS

Confederatie van Loges

De vrijmetselarij is traditioneel een discreet genootschap. Lithos Confederatie van Loges is dat ook.

Toch hebben we er bewust voor gekozen om op een open manier te communiceren over onze doelstellingen en activiteiten en over de rol die we in de maatschappij willen spelen. Op die manier trachten we een hedendaagse vrijmetselarij te realiseren die maatschappelijk bewust is, zonder haar traditie en haar symboliek te verloochenen.

Vrijmetselaars arbeiden aan de tempel der mensheid. Hiermee bedoelen we dat we proberen bij te dragen aan een betere wereld. Daarenboven zijn we ervan overtuigd dat elk van ons ook een beter mens kan worden, o.m. door onszelf permanent in vraag te stellen en door ons in te zetten voor een betere wereld.
Lithos, Confederatie van Loges

De arbeid van de leden van de Lithos-loges steunt op 2 pijlers: naast het engagement in de maatschappij is er ook de arbeid aan zichzelf.

Deze beide aspecten van ons engagement zijn in de vrijmetselarij heel belangrijk: er iets aan doen, er zich voor inzetten, noemen we ‘arbeiden’.

Deze website wil overzichtelijke informatie aan de bezoeker bieden als antwoord op vragen die hij/zij zich stelt over de vrijmetselarij en Lithos Confederatie van Loges.

© Lithos Confederatie van Loges 2019